Jdi na obsah Jdi na menu
 


AKTUÁLNĚ ZE SVJ: hlasování per rollam + revize střechy

13. 8. 2019
Vážení majitelé, sousedé,
 
navazuji na schůzi vlastníků, která se konala dne 22. 5. 2019 a následné vyhlášení hlasování mimo zasedání shromáždění - PER ROLLAM dle čl. IX. stanov SVJ a také na nutný souhlas vlastníků ve více jak 75% v podílu při rozhodování v níže uvedených věcech bylo rozhodnuto následovně:
 
Pojištění odpovědnosti za škodu/újmu způsobenou členy orgánů SV do výše plnění 5 mil.
Pro: 27531 podílu
Proti: 0 podílu
Zdržel se: 722 podílu (1 jednotka)
Výsledek: schváleno v 84,33 %
 
Volba nového člena výboru, paní Gabriela Kašparová
Pro: 27051 podílu
Proti: 517 podílu
Zdržel se: 685 podílu (1 jednotka)
Výsledek: schváleno v 82,86 %
 
Rekonstrukce sklepních kójí
Pro: 24548 podílu
Proti: 3183 podílu (6 jednotek)
Zdržel se: 0 podílu
Výsledek: schváleno v 75,19 %
 
Vzhledem k výše uvedenému si Vás dovolujeme informovat, že výbor začal jednat o Smlouvě o dílo ve věci rekonstrukce sklepních kójí.
 
Další téma otevřené na schůzi vlastníků - revize střechy a případné náklady s tím spojené dopadlo následovně:
3.2.1 Závěr
Všechny výše zmíněné skutečnosti vypovídají o stavu střechy, který odpovídá jejímu nízkému
stáří. Vlhkostní poruchy, které se objevují v interiéru, jsou s největší pravděpodobností
způsobeny lokálními netěsnostmi v místě komínových těles. Vzhledem k celkovému dobrému
stavu hydroizolační folie a výsledku tepelně-technického a vlhkostního posouzení doporučujeme
pouze opravu malého rozsahu. Současný způsob provedení střechy odpovídá dnešním normám
ČSN 73 0540 [10] , ČSN 73 1901 [6] a směrnici [14] a její stav nevyžaduje rozsáhlá nápravná
opatření.
 
Podrobnou zprávu o revizi střechy si můžete vyžádat u členů výboru.
 
V případě jakýchkoli dotazů, neváhejte kontaktovat přímo mne nebo předsedu Martina Freunda.
 
Děkujeme Vám tímto předem za spolupráci a péči o náš dům. 
 
Přeji hezký zbytek léta.
 
za Výbor SVJ
Alena Fischerová

Místopředsedkyně