Jdi na obsah Jdi na menu
 


PRAVIDLA SVJ Skřivanská 459, 461, 463 PRO MAJITELE REKONSTRUUJÍCÍ SVÉ BYTOVÉ JEDNOTKY

14. 8. 2019

V případě rekonstrukce, větších stavebních úprav či dlouhodobějších oprav, je každý majitel povinen dodržovat níže uvedená pravidla:

1) majitel bytové jednotky je povinen informovat o probíhající rekonstrukci či stavebních úpravách / opravách vyvěšením oznámení na viditelném místě vchodu, tzn. na nástěnku, vchodové dveře, dveře výtahu či vnitřní prostory výtahu. 

2) majitel musí zajistit, aby oznámení obsahovalo:
- termín probíhajících prací;
- časové rozpětí, kdy práce budou probíhat během dne (nutno dodržovat noční klid);
- telefonní kontakt na majitele bytové jednotky, popř. firmu, která práce vykonává a může zodpovědět případné dotazy nebo řešit vzniklé komplikace ;
- zajištění pravidelného úklidu společných prostor po dobu probíhajících prací v případě, že dojde k jejich znečištění (prach barva na schodišti nebo ve výtahu, očištění omítky na chodbách a schodišti a úklid ostatních společných prostor v případě potřeby);

3) majitel se dále zavazuje dodržovat domovní řád, který se nachází na webu společenství (odkaz) a na nástěnkách jednotlivých vchodů;

4) majitel je povinen práce zbytečně neprodlužovat a učinit je v co možná nejkratší lhůtě.

Děkujeme za dodržování těchto pravidel.

Výbor SVJ