Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis ze shromáždění SV ze dne 22.11.2010

30. 11. 2010

 

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků Skřivanská 459,461 a 462 ze dne 22.11.2010
Přítomni: celkem 27 členů, z toho 1 na základě plné moci
Zapisovatelka: p. Paldusová
Ověřovatelka zápisu : p. Horáková
Projednáno bylo:
1. Předsedkyně výboru p. Horáková seznámila přítomné se stavem finančních prostředků na fondu oprav, cca 4,860.000 Kč. Dále informovala o platbách ve výši cca 1,9 mil. Kč. P. předsedkyně vyzve správce k upřesnění - rozepsání této částky. Společenství bude následně informováno.
2 P.předsedkyně seznámila přítomné s plánem investic na rok 2011. Plánována je akce zateplení a úprava fasády domu a zateplení střechy. Tato akce by měla být pořízena za cca 5,8 mil. Kč. Budou osloveny firmy, následně vyhodnoceny nabídky z hlediska ceny, termínu, technického provedení. Součástí této akce nebude výměna balkonových dveří ve společných prostorách.
3.Přítomní vznesli připomínky k nedostatku informací ohledně hospodaření a plánu, požadováno je včasné zveřejnění, a to minimálně 14 dnů před dnem konání shromáždění na nástěnce.
4. Na nástěnce nejsou uvedeny ani kontakty na funkcionáře Společenství. Bude doplněno.
5. Na nástěnce bude zveřejněn i zápis z dnešního jednání.
6. Ing. Firman nabídl Společenství , že vytvoří internetové stránky Společenství, které budou obsahovat nejdůležitější informace, jako např. kontakty, stanovy, domovní řád, info o Bú, zápisy ze shomáždění, zprávy o hospodaření a plány investic. P.Firman požádal výbor o poskytnutí příslušných  dokumentů.
7. P.Ing. Šmídová upozornila výbor na problém s pojištěním finančních prostředků na bankovních účtech a doporučuje v případě vyšších částek ( jako je například současný stav) diverzifikovat částky na další bankovní účty na pojištěnou úroveň a snížit tím riziko. V případě nutnosti založit další účty, a to především v bankách s nulovými náklady.
8.P.předsedkyně informovala přítomné o stavu soudní pře s Pražskou teplárenskou ohledně pronájmu nebytových prostor v domě, 1. stání jsme prohráli, ale nevzdáme se. V případě nutnosti by bylo vhodné použít i nestandardní metody - obrátit se na TV Nova a podobně...
9.přítomní požadují zajistit kontrolu a přenastavení čidel u světel na chodbách domů - nevhodně nastaveno, nevyhovující interval svitu.
10.Ing. Firman vznesl dotaz na existenci havarijních plánů - co dělat v případě požáru a podobně, upozornil především na nebezpečí pro obyvatele obývající horní patra domu. P. předsedkyně se dotáže u správce, zda je možné získat nějaký aktuální havarijní plán, popř. se zeptá u hasičů. Informace pak bude zveřejněna. Při této příležitosti bylo přislíbeno p. předsedkyní, že zajistí výrobu klíčů od  dveří (únikových prostor) - na střechy ( umístění v bezpečnostních krabičkách), dveře v prostoru schránek pro ty obyvatele, kteří je nemají.
11. Ing.Šmídová požádala, zda by bylo možné vyzvat příslušný odbor úřadu městské části k vyznačení parkovacích stání před naším domem.
12. p.Paldusová opětovně upozornila přítomné na nepořádek ve společných prostorách ( sklepní chodby, kočárkárna,..) a vyzvala majitele tohoto nepořádku k odklizení. Jinak bude odklizeno na náklady společenství s ohledem na požární bezpečnost domu.
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář